matematykaszkolna.pl
Oblicz całki nieoznaczone 2 Całeczki:
 x 
a) ∫

dx
 (x + 1)(x2 − 1) 
 1 
b) ∫

dx
 (x2 + 2x + 1)(x − 1) 
 1 
c) ∫

dx
 (x2 + 1)2(x − 1) 
13 cze 11:49
13 cze 12:03