matematykaszkolna.pl
Określenie przedziałów ufnośći Asiula: W celu określenia średniego zużycia paliwa przez samochody osobowe, zmierzono zużycie paliwa w 10 losowo wybranych samochodach przyjmując zużycie w litrach na 100 km. Otrzymano następujące wyniki: 5,5 5,1 6,1 4,6 4,7 5,3 4,9 5,0 6,0 5,2 Zakładamy, że rozkład zużycia benzyny jest normalny oraz że odchylenie standardowe zużycia benzyny w dowolnym samochodzie wynosi 0,5 l/100km. Proszę określić przedział ufności dla średniego zużycia paliwa na poziomie ufności 90%. ktoś pomoże? błagam...
12 cze 19:08
getin: 1) przyjmujesz n=10 2) liczysz średnią tych 10 liczb, oznaczasz ją jako Ś 3) przyjmujesz że odchylenie standardowe wynosi s = 0,5 4) dla przedziału ufności 90% masz poziom istotności α = 1 − 90% = 1 − 0,9 = 0,1 5) dla α = 0,1 odczytujesz z tabeli dystrybuanty rozkładu normalnego, że u = 1,65 6) wstawiasz wszystko do takiego przedziału:
 u*s u*s 
<Ś −

; Ś +

>
 n n 
13 cze 11:19