matematykaszkolna.pl
metoda podziałowa wspolczunnikowa Justyna : oblicz koszty jednostkowe wytworzenia wyrobów A i B metoda podziałowa współczynnikową wiedząc, że: a) ciężar wyrobów decyduje o ich kosztach b) wyrób A waży 40kg, a B waży 50kg c) ilość produkcji A − 40szt, a B − 50szt d) koszty produkcji ogółem obydwu wynoszą: 1500zł e) koszty wydziałowe wynoszą: 1000zł
12 cze 17:53