matematykaszkolna.pl
transformata laplacea Jigsaw666: [transformata Laplace'a] Wyznaczyć oryginał funkcji: 1/(s(s−2)2)
12 cze 17:02
Mariusz: Masz kilka możliwości 1. Rozkład na sumę ułamków prostych 2. Residua 3. Splot
12 cze 17:24
Mariusz:
1 A B C 

=

+

+

s(s−2)2 s s−2 (s−2)2 
1=A(s−2)2+Bs(s−2)+Cs 1=A(s2−4s+4)+B(s2−2s)+Cs A+B=0 −4A−2B+C=0 4A=1
 1 
A=

 4 
 1 
B=−

 4 
C=4A+2B
 1 
A=

 4 
 1 
B=−

 4 
 1 
C=1−

 2 
 1 
A=

 4 
 1 
B=−

 4 
 1 
C=

 2 
1 11 11 11 

=
+


s(s−2)2 4s 4s−2 2(s−2)2 
1 1 1 


e2t+

te2t
4 4 2 
 1 1 
=

+

(2t−1)e2t
 4 4 
12 cze 17:34
Mariusz: Jeżeli chodzi o residua to
 1 
Niech F(s)=

 s(s−2)2 
s=0 jest pojedynczym biegunem i dla niego liczysz granicę lims→0sF(s)est s=2 jest podwójnym biegunem i dla niego liczysz granicę
 δ 
lims→0

((s−2)2F(s)est)
 δs 
Wynikiem będzie suma residuów Jeżeli chodzi o splot to korzystasz z twierdzenia Borela o splocie i liczysz co najwyżej dwie całki f(t) * g(t) = ∫0tf(τ)g(t−τ)dτ pierwszy raz dla funkcji f(t)=1(t) , g(t)=e2t drugi raz dla funkcji f(t) = (1(t) * e2t) , g(t) = e2t Gdy skorzystasz z przesunięcia to wystarczy jedno całkowanie f(t) * g(t) gdzie f(t) = 1(t) oraz g(t)=te2t czyli masz do policzenia całkę ∫0t(t−τ)e2(t−τ)
12 cze 18:21
Mariusz:
 δ 
lims→0

((s−2)2F(s)est)
 δs 
Tutaj mały błąd będący pozostałością po kopiuj wklej z granicy dla poprzedniego bieguna Oczywiście s powinno dążyć do bieguna czyli akurat tutaj do dwójki
 δ 
lims→2

((s−2)2F(s)est)
 δs 
12 cze 18:25
Jigsaw666: Dziękuję
13 cze 17:43
Jigsaw666: A co byś powiedział na coś takiego: F(s) =9/[(s2+9)2]=(3/(s2+32)2 i tutaj dochodzę do postaci na którą byłby w tablicach wzór, gdyby nie to, że to jest podniesione do kwadratu. W kolejnych zadaniach mam sporo takich przypadków, co wówczas zrobić?
13 cze 17:47
jc: Możesz skorzystać ze wzoru F ' (s) = − L{t f(t) } lub z liczb zespolonych
1 1 1 1 

=

(


)
s2+9 6i s−3i s+3i 
 1 1 1 1 2 
(

)2 = −

(

+


)
 s2+9 36 (s−3i)2 (s+3i)2 s2+9 
 1 2 
oryginał = −

(t e3it + t e−3it

sin 3t)=
 36 3 
 1 2 
=

(

sin 3t − 2t cos 3t)
 36 3 
Na koniec pomnóż wynik przez 9.
13 cze 18:24
Mariusz:
3 

(s2+32)2 
Tutaj zarówno rozkład na sumę ułamków prostych jak i metoda residuów będą wymagały użycia liczb zespolonych Jeżeli chcesz pozostać przy liczbach rzeczywistych to zostaje twierdzenie Borela o splocie lub różniczkowanie obrazu podane wyżej przez jc Aby uzasadnić poprawność wzorku podanego przez jc trzeba by skorzystać ze wzoru Leibniza na różniczkowanie pod znakiem całki
13 cze 19:13
Mariusz:
3 133 

=(s2+32)2 3s2+32s2+32 
=sin(3t) * sin(3t) = ∫0tsin(3τ)sin(3(t−τ))dτ
 1 
=

0t(cos(6τ − 3t) − cos(3t))dτ
 2 
 1 1 
=

0tcos(6τ − 3t)dτ −

0tcos(3t)dτ
 2 2 
 1 1 
=

sin(6τ − 3t)|0t

τcos(3t)|0t
 12 2 
 1 1 1 
=

sin(3t)−

sin(−3t)−

tcos(3t)
 12 12 2 
 1 1 
=−

tcos(3t)+

sin(3t)
 2 6 
13 cze 19:40
Jigsaw666: Dzięki!
13 cze 20:11