matematykaszkolna.pl
nierównosc stud:
 n n2 nn en 
Wykaż że 1+

+

+...+

>

dla kazdej liczby
 1! 2! n! 2 
naturalnej n≥0.
12 cze 13:09