matematykaszkolna.pl
Dowód qwerty: Niech ϕ : V → W będzie przekształceniem liniowym. Udowodnij, że jądro i obraz przekształcenia ϕ są podprzestrzeniami odpowiednio przestrzeni V i W.
12 cze 10:29
Maciess: Ker Φ = {v∊V: Φ(v) = 0} ⊂ V Oczywiście jądro nie jest zbiorem pustym, bo Φ(0)=0 . Weźmy dowolny element v ∊ Ker Φ. Φ(αv) = z jednorodności= αΦ(v)=α*0=0, więc αv∊Ker Φ v1, v2 ∊ Ker Φ Ponieważ Φ jest p. liniowym Φ(v1+v2)=Φ(v1)+Φ(v2)=0+0=0, więc v1+v2∊Ker Φ Mamy podzbiór przestrzeni liniowej który jest zamknięty na dodawanie i mnożenie przez skalar. Jest więc podprzestrzenią V. Podobnie robisz dla obrazu. Przypomnij sobie definicje i lecisz
12 cze 21:49