matematykaszkolna.pl
Znaleźć momenty bezwładności względem osi współrzędnych i początku układu ćwiart kolega: Znaleźć momenty bezwładności względem osi współrzędnych i początku układu ćwiartki jednorodnego (gęstość liniowa 𝜌(𝑥, 𝑦) = 1) okręgu : 𝐿:{𝑥 = 2 cos 𝑡, 𝑦 = 2 sin 𝑡} leżącego w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych.
12 cze 02:56
daras: wklepujesz istotne treści zadania w gugla i masz http://kmm.p.lodz.pl/dydaktyka/zb_zad/WM0200.pdf
12 cze 08:11
kolega: Próbowałam i po prostu tego nie rozumiem. Dlatego potrzebuje w tym pomocy.
12 cze 14:33
daras: To zacznij od prostszych rzeczy: oblicz moment bezwładności jednorodnego pręta, walca, kuli..
12 cze 18:39
kolega: Potrzebuje rozwiązane to zadanie do końca dnia więc nie mam niestety czasu na robienie innych ćwiczeń
12 cze 21:16