matematykaszkolna.pl
moneta probability:
 1 
Jaką grubość powinna mieć moneta, aby prawdopodobieństwo upadnięcia na kant wynosiło

?
 4 
10 cze 13:04
wredulus_pospolitus: A skąd to pytanie? Bo nie podejrzewam oto, że takie zadanie dał nauczyciel.
10 cze 14:33
probability: owszem nauczyciel od rachunku prawdopodobieństwa
10 cze 17:22
probability:
 1 
p =

sry
 3 
10 cze 17:23
kerajs: Czym są s, r i y?
10 cze 19:39
I'm back: Keraj.. To raczej było 'sorry' skrócone do sry emotka
10 cze 19:40
I'm back: Wtedy dobrze ze sry a nie sra
10 cze 19:41
.: s=sciszony r=rechot y=yeti or s=sample r=random (for) y=yahoo
11 cze 07:18
kerajs: Zajarzyłem. Zamiast p=1/4 ma być 1/3. A to sporo zmienia, gdyż wtedy moneta może być dowolnej szerokości bo są trzy możliwości jej upadku: awers, kant i rewers. A serio, to mam wrażenie, iż przy walcu wpływ na wynik będzie miał sposób rzucania.
11 cze 09:34
ite: Gdyby sposób rzucania można nie miał znaczenia, to dla dla szukanego p=1/3 grubość monety powinna być połową jej promienia.
11 cze 14:44
daras: rysunekTo zadanie John von Neumann rozwiązał w 15 s Moneta stanie na kancie (nie przewróci się), gdy wektor siły ciężkości monety przechodzi przez podstawę.
 2 
d =

R
 3 
 d 
tw. Pitagorasa: (

)2 +r2 =R2
 2 
 22 
r=

R
 3 
 r 
czyli

=2
 d 
12 cze 08:29
daras: A to czy wypadnie orzeł czy reszka czy też moneta upadnie na kant zależy nie tyle od sposobu rzucania, co podłoża na który spadnie− odbicia sprężyste/niesprężyste.
12 cze 08:32
kerajs: Teoretycznie, przy zderzeniu niesprężystym, walec zawsze wbija się w podłoże pod jakimś kątem. Przypuszczam, że zderzenia są sprężyste, zważywszy na twardość monety i podłoża. A co z efektem żyroskopowym? Czy obrót wokół osi walca (lub w płaszczyźnie do niej prostopadłej) nie faworyzuje podstaw walca (powierzchni bocznej) ?
12 cze 10:15
wredulus_pospolitus: rysunek Nie mogę się zgodzić z rozwiązaniem podanym przez @darasa. Załóżmy dla uproszczenia, że: 1) mamy standardową monetę o symetrycznym ułożeniu punktu ciężkości 2) zakładamy, że moneta spada 'na kant' w momencie gdy przy pierwotnym kontakcie z podłożem, kontakt ma kant a nie ścianka boczna monety. W tym momencie dla p=1/3 mamy:
 a3 
2(α + β) = 360o ; 2α = β −−−> α = 60o −−−> b = 2h = 2

= a3 −−−>
 2 
 a 3 

=

 b 3 
 r a/2 
pragnę zauważyć, ze dla

= 2 czyli przy moim oznaczeniu

= 2
 d b 
otrzymujemy monetę której kant jest ~2.82 większy od średnicy ściany bocznej
12 cze 10:44
daras: Wyobraź sobie "dostatecznie" grubą monetę ale będącą jeszcze walcem. Sfera o prom. R opisana na walcu jest zbiorem zdarzeń elementarnych.
 1 
Pole wycięte z powierzchni sfery przez pobocznicę walca ma być równe

pola sfery
 3 
 2 
stąd d =

R
 3 
Podobno jeden student skleił ze sobą pięciogroszówki o średnicy 19,4 mm uzyskując rulon o
 r 
grubości 6,7 mm (

≈1,44 ≈2).
 d 
Następnie upuszczał je z wysokości kilkunastu cm na miękki dywan czy wykładzinę uzyskując w serii 500 rzutów:176 orłów, 170 reszek i 154 "kanty" ≈ 31% Zainteresowanym mogę podać źródło. Podczas odbicia od twardego podłoża kant wypadał b.rzadko. Oczywiście można sobie wyobrazić takie rzuty, które polegałyby na "stawianiu" kantem upuszczanej monety z bardzo małej wysokości ale takie uważamy za fałszywe.
 r 1 
Podobnie można też obliczyć

dla p=

.
 d 4 
12 cze 18:57
I'm back: Dokładnie daras − wycinek pola sfery ma być równe 1/3 całkowitemu polu sfery, czyli dla każdej z podstaw tego przekroju mamy mieć 1/6 pola sfery, związku z tym trójkąt o ramionach R i
 360 
podstawie 2r ma mieć kat przy ramionach równy

= 60o, czyli 2r = R
 6 
Związku z tym d = 2htrojkata równobocznego = R3
12 cze 19:45
I'm back: Jeżeli d < R to kat pomiedzy ramionami w trójkącie o ramionach R i podstawie d będzie mniejszy niż 60o więc pole wycinka będzie grubo mniejsze od 1/3 pola całej sfery. Kat ten powinien w tym trójkącie był równy 120o (czyli trzecia część kąta pełnego)
12 cze 19:47
Mila: Rzucać na śnieg.
12 cze 20:48