matematykaszkolna.pl
%%% MMs: Cena pewnego surowca w 1 roku wynosiła 100 zł. W 2 roku cena surowca wzrosła o 10%. Następnie cena surowca w 3 roku spadła o 10% względem ceny w 2 roku. Ostatecznie w 4 roku cena surowca wzrosła o 400% względem 3 roku. Czemu nie może być odpowiedź 400 zł?
17 maj 21:50
aaa: w 1wszym roku wynosi 100zł W 2dim roku wynosi 100zł + 10%*100zł = 100zł + 0,1 * 100zł = 110zł w 3cim roku wynosi: 110zł − 10% * 110zł = 110zł − 11zł = 99zł W 4 roku wynosi: 99zł + 400% * 99 zł = 99 zł + 4*99zł = 99+396 = 495zł Także dlatego ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Btw. W 4 roku wzrosła o 400% czy wyniosła 400% ?
17 maj 22:33
MMs: Dziękuję emotka
17 maj 22:41
Eta: rysunek Myślę (ale tylko myślę) emotka że w treści miało być |∡ACB|=90o =3α ⇒ α=30o, 2α=60o (trójkąt ABC prostokątny to P=723 ========
17 maj 23:58
18 maj 00:01
daras: idź już emotka
18 maj 08:29
Mila: Pytali o obwód.
18 maj 15:03
miss: Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A, B, C, jeśli: a) A=(1,5), B=(8, −2), C=(9, 1) b) A=(1,3), B=(5,5), C=(7,5)
18 maj 20:46
Min. Edukacji: pała z orientacji miss
18 maj 21:32