matematykaszkolna.pl
Dowód Grafy: Dlaczego nie istnieje graf 3−regularny o siedemnastu wierzchołkach?
17 maj 13:34
kerajs: Z tego samego powodu co inne grafy 3−regularne o nieparzystej ilości wierzchołków. Liczba krawędzi grafu to połowa z sumy stopni wierzchołków, a 3*17/2 liczbą naturalna nie jest.
17 maj 13:41