matematykaszkolna.pl
wielomiany popus123: Mam pytanie, skąd wiadomo ze trzeba w zadaniu skorzystać twierdzenie o pierwiastkach wymiernych czy całkowitych?
17 maj 01:14
kerajs: Znikąd, jeśli takiego warunku nie narzuca treść zadania. Stosujesz dowolne, znane Ci metody.
17 maj 08:21