matematykaszkolna.pl
Wykaż, że nie istnieje pochodna funkcji f w punkcie Aruseq: Wykaż, że nie istnieje pochodna funkcji f w punkcie x0, jeśli:
 x2−1 dla x<2  
f(x) = −x+5 dla x≥2
16 maj 14:56
wredulus_pospolitus: z definicji liczysz pochodną ... liczysz granicę lewo i prawostronną dla h−> 0 i x0 = 2
16 maj 15:45