matematykaszkolna.pl
logika Staś: Doprowadź do postaci klauzulowej/klauzalnej 1. ∀xy Q(x,y)→ ∃zu P(u,z) 2. [∃xy P(x,y)→Q(y,x)]→ ∀yx P(x,y) 3. ∀x P(x)→ ¬ ∃y Q(y) 4. ∀xyz P(x,y,z)→ ¬ ∃yx P(x,y,x) Ktoś pomoże?
16 maj 13:48
Staś: ma to być postać CNF. Nie do końca rozumiem jak opuszczać te kwantyfikatory.
17 maj 18:54