matematykaszkolna.pl
Niezerowe macierze macierze: 3).Podaj po kilka przykładów niezerowych macierzy kwadratowych stopnia 2 i 3, takich że X2 = 0 czy ktoś chhjociaż dwa, trzy pomoże podać?
16 maj 07:46
jc: [0 1] [0 0] [1 1] [−1 −1] [6 4] [−9 −6] [0 0 1] [0 0 0] [0 0 0] [0 1 0] [0 0 0] [0 0 0]
16 maj 08:16