matematykaszkolna.pl
Zadanie kombinatoryczne. Kasia_x: 1) Ile jest liczb całkowitych między 3000 i 9999, których suma cyfr wynosi dokładnie 12? 2) Ile spośród powyższych liczb ma wszystkie cyfry różne od 0 i 1?
16 maj 00:05
kerajs: Możliwe zestawy: 9300 9210 9111 8400 8310 8220 8211 7500 7410 7320 7311 7221 6600 6510 6420 6411 6330 6321 6222 5520 5511 5430 5421 5331 5322 4440 4431 4422 4332 3333 Dla każdego zestawy policz liczbę takich permutacji w których pierwsza cyfra jest większa od 2. 2) Skreśl te zestawy które zawierają cyfrę 0 lub 1
16 maj 05:35
Mila: 1) x1+x2+x3+x4=12 gdzie, xi− liczby całkowite nieujemne 3≤x1≤9, 0≤xi≤9 , i∊{2,3,4} Rozważamy równanie : x1+x2+x3+x4=12−3 i liczbę rozwiązań w zbiorze liczb całkowitych nieujemnych równania: ⇔x1+x2+x3+x4=9
 
nawias
9+4−1
nawias
nawias
4−1
nawias
 
nawias
12
nawias
nawias
3
nawias
 
(*)
=
=220
   
przy czym ma zachodzić warunek: 0≤x1≤6 Zdarzenie przeciwne: x1≥7 x1+x2+x3+x4=9 x1+x2+x3+x4=2 Liczba rozw.
nawias
2+4−1
nawias
nawias
4−1
nawias
 
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 
=
=10
  
================= 220−10=210 2) Liczby nie zawierają cyfry 0 i 1. 3≤x1≤9 i 2≤xi≤9 , i∊{2,3,4} uwzględniając ograniczenia mamy równanie: x1+x2+x3+x4=12−3−3*2 x1+x2+x3+x4=3
nawias
3+4−1
nawias
nawias
4−1
nawias
 
nawias
6
nawias
nawias
3
nawias
 
=
=20
  
==================== Sprawdź, czy zgadza się z wykazem kerajsa pierwszy punkt.
17 maj 19:01
17 maj 19:53
Mila: Dziękuję , zaraz popatrzę.emotka
17 maj 20:09