matematykaszkolna.pl
Pochodne - najmniejsza, największa wartość Olgaaa: Mam problem z tym przykładem: Podaj najmniejszą i największą wartość funkcji: f(x)=(2−x)4x−x2 w przedziale <0,4>.
15 maj 22:46
Stranger: Sprawdzamy wewnątrz przedziału: f(x) = (2−x) 4x−x2 D: 0 ≤ x ≤ 4
 (2−x)(−2x+4) 
f'(x) = −4x−x2+

 24x−x2 
f'(x) = 0 ⇔ −(4x−x2)+(2−x)2=0 ⇔ 2x2−8x +4 =0 x = 2 − 2 ⋁ x = 2 + 2 Brzegi: x = 0 ⋁ x = 4 Zatem: f(0) = 0 f(4) = 0 f(2 − 2) = 2 f(2 + 2) = −2 Wartość największa: f(2 − 2) = 2 Wartość najmniejsza: f(2 + 2) = −2
15 maj 23:56