matematykaszkolna.pl
Bardzo proszę o pomoc z logarytmów Bida: Oblicz: 1. log1216 gdy log1227=m 2. log225 gdy log52=m
15 maj 13:30
ite: 2/ wzory do wykorzystania (przy odp. założeniach dla a,b,c)
 1 
a/ loga(b)=

 logb(a) 
 1 1 
stąd log2(5)=

=

 log5(2) m 
oraz b/ loga(bk)=k*loga(b) więc log2(25)= log2(52) = 2*log2(5) = ...
15 maj 15:31
ite: wzór na podstawie wzoru z 2 b/ log12(27) = log12(33) = 3*log12(3) log12(16) = log12(42) = 2*log12(4) następnie korzystamy ze wzoru loga(b*c) = loga(b) + loga(c) więc 1 = log12(12) = log12(4*3) = log12(4) + log12(3) spróbuj dokończyć
15 maj 15:41
Bida: ogromne dzięki! pozdrawiam
15 maj 16:39