matematykaszkolna.pl
w trojkacie prost. poprowadzono wysokosc na przeciw. w stosunku 2;7 w jakim .. kacper: W trójkącie ABC wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego podzieliła przeciwprostokątną AB w stosunku 2:7. W jakim stosunku podzieliła tę przeciwprostokątną dwusieczna kąta prostego.
15 maj 12:57
Eta: rysunek
b2 2 b x 2 

=

to

=

=

a2 7 a y 7 
15 maj 16:06