matematykaszkolna.pl
W trójkącie prostokatnym ABC ... podzielila w stosunku przeciwprostokatna kacper: W trójkącie ABC wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego podzieliła przeciwprostokątną AB w stosunku 2:7. W jakim stosunku podzieliła tę przeciwprostokątną dwusieczna kąta prostego. i drugie: W trójkącie ABC dwusieczna kąta prostego podzieliła przeciwprostokątną AB w stosunku 2:3. W jakim stosunku podzieliła tę przeciwprostokątną wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego.
15 maj 12:14
Eta: rysunek
b 2 b2 x 4 

=

to

=

=

a 3 a2 y 9 
15 maj 16:12