matematykaszkolna.pl
Rekurencja Mika: Niech funkcja f : N → N spełnia warunek
f(0) = 7 
f(n) = f(n − 1) + 12n + 7, n > 1.
Wykorzystując rekurencję obliczyć wartości funkcji f(n) dla n = 5, 6, 7, 8, 9, 10. Która z poniżej podanych odpowiedzi jest poprawna. 1) 232 313 406 511 628 757 2) 212 289 378 479 592 717 3) 222 301 392 495 610 737 4) 237 319 413 519 637 767 5) 217 295 385 487 601 727
14 maj 12:48
kerajs: f(1)=f(0)+12*1+7=... f(2)=f(1)+12*2+7=... f(3)=f(2)+12*3+7=... itd aż do f(10) Alternatywą jest wyznaczenie wzoru na wyraz ogólny
14 maj 12:56
Mika: aaa Dziękuję a ja już tu próbowałam to inaczej liczyć
14 maj 13:05
Mila: f(0) = 7, f(n) = f(n − 1) + 12n + 7 wzór : f(n)=(n+1)*(6n+7) 3) 222 301 392 495 610 737 f(5)=222 f(6)=301 f(7)= .. itd
14 maj 13:18