matematykaszkolna.pl
Funkcja Kropek: Czy to przekształcenie jest równoważne?
 x π π 
Mamy funkcję f(x) = sin(


) = sin(½(x−

))
 2 6 3 
 π 
I jeśli najpierw przekształcimy y = sin x, przez f(½x) a potem wektor u> [

, 0]
 3 
to otrzymamy tą samą funkcję jeśli zrobimy to samo przekształcenie ale w odwrotnej kolejności?
 π 
Moim zdaniem tak, bo będziemy mieli funkcje y = sin(x−

) a potem mnożymy cały argument
 3 
 π 
tej funkcji czyli x−

przez ½ więc mamy funkcję f(x)
 3 
Natomiast dla funkcji np wielomianowych już by to nie działało, bo tam wtedy przekształcając przez f(kx) wstawiamy za "x" −> "kx" natomiast tutaj argumentem funkcji sin jest wszystko co znajduje się po "sin", tak?
13 maj 16:10
Kropek: Dobrze myślę? Bo desmos rysuje wykres tak jakby mnożył samego x przez ½ a nie cały argument
 π 
x−

 3 
13 maj 16:11
getin: niestety nie, przekształcenie f(1/2x) nie mnoży całego argumentu przez 1/2, a mnoży tylko sam x przez 1/2 zasada przekształcenia f(kx) dla funkcji trygonometrycznych działa tak samo jak dla wielomianów
13 maj 16:20
Kropek: Chociaż jednak nie, bo przez powinowactwo f(kx) wstawiamy nawet w sinusie też za x, "kx" tak? Więc jest to jednak błędne przekształcenie?
13 maj 16:23
Kropek: Dobra tak racja, nie wiem skąd to wytrzasnąłem 😅
13 maj 16:26
Kropek: I tak samo jest z przekształceniem np f(|x|), też tylko robimy wartość bezwzględnaą z samego x, dla np funkcji y = sin(x+1) mamy f(x) = sin(|x|+1)
13 maj 16:27
getin: dokładnie, nawet w sinusie za x wstawiasz kx. najpierw f(1/2x), potem translacja o wektor [pi/3, 0]. nie odwrotnie
13 maj 16:29