matematykaszkolna.pl
wyznacz ekstrema fuknkcji f fabian: f(x)=2x4+2x2+2 w odpowiedziach jest max f(0)=2
12 maj 22:53
Stranger: Funkcja y(x) = x jest rosnąca, a więc wystarczy zbadać funkcję: g(x) = 2x4+2x2+2 g'(x) = 4x3 + 4x = 4x(x2 + 1) Na znak pochodnej wpływa tylko wyrażenie 4x, a więc g'(x) < 0 dla x < 0 i g'(x) > 0 dla x > 0. Zatem g(x) maleje dla x < 0 i rośnie dla x > 0. Stąd minimum w x = 0 równe g(0) = 2. Dla wyjściowej funkcji wartość minimum wynosi 2 dla x = 0.
12 maj 23:17
Stranger: Poprawka w pochodnej: 8x3 + 4x = 4x(2x2 + 1), niewiele to zmienia.
12 maj 23:19
Szkolniak: f(x)=2x4+2x2+2, Df : x∊ℛ
 8x3+4x 2x(2x2+1) 
f'(x)=

=

 22x4+2x2+2 2x4+2x2+2 
 2x(2x2+1) 
f'(x)>0 ⇔

>0 ⇔ x>0
 2x4+2x2+2 
f'(x)<0 ⇔ x<0, wniosek jak u Stranger.
13 maj 16:22