matematykaszkolna.pl
Dowód Do wody: Udowodnić że ∫eax = 1aeax + C
11 maj 17:42
chichi: A dx gdzie wywiało?
 du du 1 1 
∫eaxdx = [u = ax, du = adx,

=dx] = ∫eu

=

∫eudu =

eu + C =
 a a a a 
 1 
=

eax + C
 a 
11 maj 18:25
kerajs:
 1 1 
(

eax+C)'x=

*aeax=eax
 a a 
14 maj 13:01