matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo Kck: Zad. 1. Rzucamy symetryczną kostką aż do otrzymania szóstki. Oblicz prawdopodobieństwo, że rzucimy: a) co najmniej 3 razy, b) parzystą liczbę razy. Zad. 2. Rzucamy dwiema symetrycznymi kostkami, białą i szarą. Oblicz prawdopodobieństwo, że liczba oczek na szarej kostce jest ­ 5 pod warunkiem, że: a) suma wartości na obu kostkach jest równa 9. b) iloczyn wartości na obu kostkach jest ­ 20. W zadaniu pierwszym chciałem obliczyć wyszło mi 25/36 ale nie wiem czy dobrze rozumuję.
 5 5 
Pierwsze dwa rzuty to jest

*

ponieważ pierwsze dwa rzuty nie mogą być szóstką
 6 6 
natomiast w trzecim rzucie nie liczy się już wartość jaką trafimy ponieważ założenie co
 5 1 
najmniej trzech rzutów będzie już spełnione? Natomiast podpunkt b)

*

? Ponieważ
 6 6 
pierwszy rzut nie może być jedynką bo jest nieparzysty a drugi już tak bo jest parzysty?
10 maj 19:37
kerajs: 1)
 1 51 25 
P(a)=1−=

 6 66 36 
 51 5 1 5 1 
P(b)=


+(

)3

+(

)5

+...=
 66 6 6 6 6 
 1
5 

6 
 5 
=


=

 6
 5 
1−(

)2
 6 
 11 
10 maj 20:40
kerajs: 2) a) suma wartości na obu kostkach jest równa 9. b) iloczyn wartości na obu kostkach jest ­ 20.
 
1 

36 
 1 
P(5|a)=

=

 
4 

36 
 4 
 
1 

36 
 1 
P(5|b)=

=

 
2 

36 
 2 
10 maj 20:44