matematykaszkolna.pl
Zadanie - zmienna losowa. Jerry: Niech F : R → R będzie funkcją określoną w następujący sposób:
 0 dla x < −2  
   
  0,4 dla −2 ≤ x < −1  
F(x)=
  p dla −1 ≤ x < 1  
   
  1 dla x ≥ 1 
a) Dla jakich p funkcja F jest dystrybuantą rozkładu prawdopodobieństwa pewnej zmiennej losowej X. b) Ile wynosi p jeśli wiadomo, że 𝑃(𝑋 > 0) = 0,3. Opisać rozkład tej zmiennej losowej za pomocą tabelki. c) Obliczyć P(−1 < X < 1), P(X ≤ 0), P(X > −1) oraz P(X ≥ −1). d) Obliczyć wartość oczekiwaną, wariancję i odchylenie standardowe zmiennej losowej X.
9 maj 18:52
wredulus_pospolitus: No dobra ... ile sam jesteś w stanie zrobić? Wiesz jakie warunki musi spełniać funkcja aby mogła być dystrybuantą? Wiesz jak z wykresu dystrybuanty obliczyć P(X < a) lub P(X > a)
9 maj 19:14
Jerry: Czym jest dystrybuanta wiem, gorzej z czytaniem z wykresu.
9 maj 20:31