matematykaszkolna.pl
Pytanie o funkcję kwadratową matm: Jeśli w poleceniu musimy odszukać dwa rozwiązania dla jakiegoś parametru, ale nie ma podane, że muszą być różne to delta ma być ≥0 a nie >0? Spotkałam się z tym i trochę tego nie rozumiem, czy mógłby ktoś wytłumaczyć?
9 maj 18:15
getin: wszystko jedno, najlepiej dawać z automatu zawsze Δ>0
9 maj 22:36
kerajs: Kontrprzykład: Szukam prostej ( a ściślej to dwóch prostych) przechodzącej przez początek układu i stycznej do okręgu (x−5)2+y2=9 po wstawieniu y=ax do równania okręgu mam równanie kwadratowe z którego interesuje mnie tylko zerowy wyróżnik. Moim zdaniem brak przesłanek do jednoznacznej odpowiedzi.
10 maj 20:50