matematykaszkolna.pl
Dowód nierównosći Clown: Udowodnij, że x8−x5+x2−x+1>0, dla x∊R.
9 maj 17:20
Clown: I jeszcze jedna: Udowodnij, że dla dodatnich liczb rzeczywistych a, b prawdziwa jest nierówność: (a3+b3+1)(1/a+1/b+1)≥(a+b+1)2
9 maj 17:54
wredulus_pospolitus: hmmm może tak: dla x ≥ 1 x8 > x5 x2 > x 1 > 0 więc: (x8 + x2 + 1) > x5 + x + 0 dla x ∊ [0;1) x2 > x5 1 > x x8 > 0 więc: (x8 + x2 + 1) > x5 + x + 0 dla x < 0 x8 > 0 −x5 > 0 x2 > 0 −x > 0 1 > 0 c.n.w.
9 maj 17:58
kerajs:
 1 x2 x 
x8−x5+x2−x+1=x2(x3

)2+

+(

−1)2>0
 2 2 2 
9 maj 20:43
kerajs: (a3+b3+1)(1/a+1/b+1)=
 a3 b3 1 1 
=a2+b2+1+(

+

)+(a3+

)+(b3+

) ≥
 b a a b 
 a3b3 1 1 
≥ a2+b2+1+2


+2a3

+2b3

=
 ba a b 
=a2+b2+1+2ab+2a+2b=(a+b+1)2
9 maj 20:56