matematykaszkolna.pl
Hej, pytanko mam. Dlaczego dla funkcji f(x)=U{x^2-2}{3-x} f_{min} to 3-p{7} a dl Rafał:
 x2−2 
Hej, pytanko mam. Dlaczego dla funkcji f(x)=

fmin to 3−7 a dla fmax to
 3−x 
3+7. Nie mogę tego zrozumieć gdyż po narysowaniu wykresu tej funkcji to wartość funkcji dla 3+7 będzie niższa niż dla 3−7.
9 maj 16:59
Mila: To są ekstrema lokalne. Poczytaj definicję . f(3+7)=−2(3+7) maksimum lokalne f(3−7)=2(7−3) minimum lokalne
9 maj 17:11
chichi: To są ekstrema lokalne. Spójrz, że ta funkcja składa się z "dwóch części" i dla tych argumentów rzeczywiście występują tam ekstrema LOKALNE!
9 maj 17:11
Rafał: Dobra, dziękuję
9 maj 17:18