matematykaszkolna.pl
Wyliczenie prawdopodobieństwa Asiula: Na magazynie w pewnej firmie znajdują się żarówki od trzech producentów A, B i C. Żarówek od producenta A jest 200 , żarówek od producenta B jest 400 , a żarówek od producenta C jest 600 . Żarówki wyglądają identycznie, ale wśród żarówek z zakładu A znajduje się 1% żarówek wadliwych, wśród żarówek z zakładu B znajduje się 4% żarówek wadliwych, a wśród żarówek z zakładu C znajduje się 8% żarówek wadliwych. a) Proszę obliczyć prawdopodobieństwo, że losowo wybrana żarówka jest niewadliwa, b) Wylosowano jedną żarówkę i okazała się wadliwa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta żarówka jest od producenta A Ktoś pomoże?
8 maj 23:07
I'm back:
 200*0.99 + 400*0.96 + 600*0.92 
P(A) =

=...
 200+400+600 
 0.01*200 
P(B) =

=...
 0.01*200 + 0.04*400 + 0.08*600 
9 maj 06:28