matematykaszkolna.pl
geometria Jaro: rysunekTrójkąt prostokątny 𝐴𝐵𝐶 ślizga się po ramionach kąta prostego w ten sposób, że punkt 𝐴 należy do jednego ramienia, a punkt 𝐵 do drugiego. Jaki kształt będzie miała droga, którą przebędzie wierzchołek kąta prostego 𝐶. Odpowiedź uzasadnij.
8 maj 17:03