matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo zmiennej losowej ABC: Zmienna losowa X ma rozkład wykładniczy o odchyleniu 1/4. Oblicz prawdopodobieństwo P(|X − EX| > EX2).
8 maj 13:47