matematykaszkolna.pl
wielomian 4 stopnia z parametrem Anastazja: Wielomian W określony jest wzorem W(x) = mx4 + x3 + (2m+4m3)x2 + 2x + 4m3 Wyznacz wszystkie wartości parametru m dla których wielomian ma dokładnie dwa różne pierwiastki rzeczywiste. Nie wiem w sumie nawet od czego zacząć, nie jestem nawet pewna jak znaleźć jedno z miejsc zerowych żeby potem podzielić Hornerem. Ładnie proszę o pomoc.
7 maj 16:33
wredulus_pospolitus: mamy trzy opcje: W(x) = m(x−a)2(x−b)2 W(x) = m(x−a)3(x−b) W(x) = m(x−a)(x−b)(x2+cx+d) ; gdzie c2 < 4d możesz wymnożyć każdą postać i porównać z wyjściową postacią wielomianu
7 maj 16:42