matematykaszkolna.pl
Funkcja z parametrem Sebix2.0: Wyznacz te wartości parametru k, dla których funkcja f(x) = 2x2+kx+k nie przyjmuje wartości mniejszych od 1. f(x) ≥ 1 ⋀ x ∊ R 2x2+kx+k≥1 2x2+kx+k≥20 Dlaczego Δ ≤ 0? Nie mogę tego zrozumieć.
7 maj 15:40
Sebix2.0: Dlaczego x2+kx+k ≤ 0?
7 maj 16:05
wredulus_pospolitus: x2+kx+k 0 ma zachodzić dla DOWOLNEGO x związku z tym Δ ≤ 0 (bo wtedy równanie x2 + kx + k = 0 ma co najwyżej jedno rozwiązanie)
7 maj 16:37
Sebix2.0: A no tak, mój bład. Ale nie rozumiem właśnie dlaczego równanie ma mieć co najwyżej jedno, a nie 2?
7 maj 17:37
wredulus_pospolitus: g(x) = x2 + kx + k <−−− wykresem tej funkcji będzie parabola (dla jakiegoś stałego 'k') ... prawda Kiedy parabola (mająca ramiona skierowane do góry) NIE BĘDZIE przyjmować wartości ujemnych (czyli kiedy g(x) ≥ 0 )
7 maj 17:41
Sebix2.0: Mistrzu nie wiem
7 maj 19:09