matematykaszkolna.pl
trygonometria Algorytm: Oblicz zbiór wartości funkcji g(x) = [sin(x)+cos(x)]2. Jak to zrobić?
6 maj 23:53
Algorytm: A jednak nie ważne, już zrobiłem
6 maj 23:58
kerajs: nieważne [0;2]
7 maj 08:47
Saizou : Dla potomnych
 2 2 
g(x) = (sinx+cosx)2 = [2(

sinx+

cosx)]2 = 2(sinxcos45+cosx*sin45)2=
 2 2 
2(sin(x+45))2 sin(x+45) ma zbiór wartości [−1, 1] (sin(x+45))2 ma zbiór wartości [0, 1] 2(sin(x+45))2 ma zbiór wartości [0, 2]
7 maj 11:09
I'm back: Lub g(x) = (sinx + cosx)2 = sin2 + 2sinxcosx + cos2x = 1 + 2sinxcosx = 1 + sin(2x)
7 maj 13:05