matematykaszkolna.pl
Wyznacznik macierzy Macierze: Oblicz wyznacznik macierzy A ∊ M(n,ℛ), która spełnia następujące równanie: a) AT − A−1 = 0 b) A3 − 4A−1 = 0
6 maj 22:31
kerajs:
 1 
w=det(A)=det(AT)=

 det(a−1) 
 1 
a) w−

=0
 w 
w=1 ∨ w= −1
 4 
b) w3

=0
 w 
w=2 ∨ w= −2
7 maj 08:45
chichi: Rozwiązałem, w ten sam sposób, a później przeczytałem, że tam jednak są równania macierzowe, pojawia się pytanie czy te równania są równoważne, tym które my rozwiązaliśmy, czyli z wyznacznikami tych macierzy
7 maj 13:10
kerajs: Nie są równoważne, gdyż wskazanie możliwego wyznacznika nie oznacza wyznaczenia macierzy.
8 maj 11:36
chichi: No właśnie, a spełniają równanie macierze, a nie ich wyznaczniki
8 maj 16:14
kerajs: E tam, to pozorna sofistyka. Skoro macierze są równe, to nie tylko ich wyznaczniki są równe.
8 maj 19:13