matematykaszkolna.pl
trygonometria ola: czy istnieje kąt α, spełniający warunek: 5sinα−3cosα=8
6 maj 21:21
wredulus_pospolitus: zauważ, że 5sinα − 3cosα ≤ 5 − 3cosα ≤ 5 − 3*(−1) = 5 + 3 = 8 czyli równość by zachodziła jedynie dla: sinα = 1 i cosα = −1 wniosek ... i koniec zadania
6 maj 21:30
ola: dziękuję
6 maj 21:37