matematykaszkolna.pl
Dowód algebraiczny yn: Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x większej od 2 i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność 5x2 − 6xy + 3y2 − 2x − 4 > 0. W kluczu odpowiedź wygląda tak: 5x2 − 6xy + 3y2 − 2x − 4 > 0 3x2 − 6xy + 3y2 + 2x2 − 2x − 4 > 0 3(x − y)2 + 2x2 − 2x − 4 > 0 3(x − y)2 + 2(x + 1)(x − 2) > 0 Ja zapisałam to w ten sposób: 2x2 + 3x2 − 6xy + 3y2 − 2x − 4 > 0 2x2 + (3x − 3y)2 − 2x − 4 > 0 (3x − 3y)2 + (x + 1)(x − 2) > 0 Chciałam zapytać czy ta odpowiedź zostałaby uznana?
6 maj 19:14
Saizou : brakuje Ci 2 przy iloczynie (x+1)(x−2), ten brak wynika z tego, że przy zapisie funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej mamy a(x−x1)(x−x2) de facto otrzymujesz to samo, bo (3x−3y)2 = [3(x−y)]2 = 3(x−y)2
6 maj 19:24
yn: Rzeczywiście, nie zauważyłam braku tej dwójki przy przepisywaniu emotka Chodziło mi bardziej o to czy ten nawias z pierwiastkami może tak zostać
6 maj 19:53
Saizou : Można emotka
6 maj 20:31