matematykaszkolna.pl
Warstwa Macierze: Podaj zbiór rozwiązań układu w postaci warstwy { 2x1 + x2 − x3 + x4 = 1 | x2 + 3x3 − 3x4 = 1 { x1 + x2 + x3 − x4 = 1
5 maj 17:17
Maciess: Najpierw rozwiąż układ jednorodny.
6 maj 09:34