matematykaszkolna.pl
Macierz odwrotna Macierze: Wyznacz macierz odwrotną do podanej wykonując jedynie operacje elementarne na kolumnach i wierszach: [ 1 3 3 1 ] | 2 7 7 2 | | 2 7 7 1 | [ 0 1 2 −1 ]
5 maj 13:52
Stranger: Metoda Gaussa Jordana, na to masz algorytm. W prezencie masz 1 na początku. Najpierw zerujesz elementy pod przekątną w pierwszej kolumnie, w potem w drugiej i trzeciej. Jak już to zrobisz to lecisz górny trójkąt nad przekątną, aż do dojdziesz do macierzy jednostkowej. Po prawej otrzymasz macierz odwrotną.
5 maj 14:09
Macierze: O cholibka, faktycznie wyszło emotka Dziękuję za pomoc emotka
8 maj 13:57