matematykaszkolna.pl
Obliczanie rzędów Macierze: Oblicz rząd podanej macierzy w zależności o parametru p: [ 1 2p+5 p2+p ] | 2 5p+10 3p2 + 3p | [ 3 6p+15 4p2+2p ]
5 maj 13:13
Stranger: Sprowadź do postaci schodkowej, możesz wykonywać operacje elementarne na wierszach i kolumnach.
5 maj 13:26
Macierze: [ 1 2p+5 p2+p] { 1, p = 0 rz | 0 p p2+p| = { 2, p = 1 [ 0 0 p2−p] { 3, p ≠ 1 ⋀ p ≠ 0
5 maj 13:49