matematykaszkolna.pl
Prośba janko: Proszę o podpowiedź jak liczyć wartości funkcji trygonometrycznych jeśli końcowe ramię pokrywa się z osią OY .np punkt P=(0.−3)
5 maj 12:22
mańko: rysunek α=270o sin270o=..... cos270o=... tg270=... ctg270o=...
5 maj 12:29
5 maj 18:01