matematykaszkolna.pl
planimetria jendrzej: Dany jest trapez ABCD o obwodzie l i podstawach AB i CD takich że, |AB|>|CD|. Trapez jest opisany na okręgu i wpisany w okrąg, a przekątna AC trapezu ma długość d. Wykaż źe promień R okręgu opisanego na trapezie ABCD jest równy
 dl 
R=

 216d2−l2 
(Podstawa AB nie zawiera środka okręgu opisanego)
5 maj 05:30
marysia: rysunek Taki trapez jest równoramienny
 a+b 
to |AE|=

 2 
 a+b 
z warunku wpisania okręgu w trapez : a+b=2c , c=

 2 
 L a+b 
to L=4c ⇒ c=

=

 4 2 
 L 16d2−L2 
w ΔAEC : cosα=

to sinα= 1−cos2α=

 4d 4d 
 c 
z tw. sinusów 2R=

 sinα 
..................
 Ld 
R=

 216d2−L2 
===============
5 maj 12:41
jendrzej: marysia: Bardzo dziękuję
5 maj 23:33