matematykaszkolna.pl
Probabilistyka Wujek Andrzej z Wejherowa: Sto listów włożono losowo do stu zaadresowanych kopert. Znaleźć wartość oczekiwaną liczby listów, które znalazły się we właściwych kopertach.
4 maj 23:26
kerajs:
 1 
nawias
100
nawias
nawias
i
nawias
 
E(X)=

i=1100 i*
(!(100−i))
 100!  
7 maj 08:57
Wujek Andrzej z Wejherowa: Mogę prosić o wyjaśnienie?
8 maj 00:00
kerajs: Nie bardzo wiem co wyjaśniać. Połączyłem tam wzorki:
 
nawias
100
nawias
nawias
i
nawias
 
(!(100−i))
 
 
E(X)=∑i=1100 i*P(X=i) ⋀ P(X=i)=

 100! 
8 maj 11:38