matematykaszkolna.pl
Fizyka - prędkość Zacheusz: Nikodem pokonuje trasę 200 km w czasie 150 minut. Średnia prędkość Bartymeusza na tej samej trasie wynosi 120 km/h. O ile dłużej jedzie się tę Nikodem niż Bartymeusz? Zapisz obliczenia.
4 maj 20:48
daras: szybkość
 200 km km 
VN =

=80

 2,5 h h 
 km 200 
VB = 120

→ t =

=1 h 40 min
 h 120 
"jedzie się" 50 min dłużej
5 maj 08:54