matematykaszkolna.pl
Wykaż,że PATMAT16: rysunekDany jest trójkąt ABC. Punkt S jest środkiem boku AB tego trójkąta. Wykaż, że odległości punktów A i B od prostej CS są równe. Da się to wykazać ze środkowych? Ja to oznaczyłem tak:
4 maj 18:35
wredulus_pospolitus: I co później chcesz z tymi środkowymi zrobić Nawet jeżeli by się dało ... to po co sobie utrudniać życie
4 maj 18:47
chichi: Niech O będzie pkt. przecięcia się środkowych, |SO| = y, hA oraz hB będą wysokościami opuszczonymi na bok SO (lub jego przedłużenie) odpowiednio z wierzchołka A i B, wówczas:
 yhA yhB 
PASO = PSBO ∧ PASO =

∧ PSBO =

⇔ hA = hB
 2 2 
Jak poprowadzimy środkowe to mamy 6 trójkątów o jednakowych polach ↑ tam to wykorzystałem
4 maj 18:49
chichi: II sposób to opuścić te wysokości i pokazać błyskawicznie przystawienie trójkątów prostokątnych
4 maj 18:53
PATMAT16: Dziękuję
4 maj 18:57