matematykaszkolna.pl
Niech niezerowa macierz A∈R^{2×2} ma zerowy wyznacznik. Określamy operator S dzi Giant: Niech niezerowa macierz A∈R2×2 ma zerowy wyznacznik. Określamy operator S działający w przestrzeni rzeczywistych, symetrycznych macierzy 2×2 zgodnie z regułą S(X) =ATxA. Wyliczyć obraz i jądro tego operatora, znaleźć bazy tych podprzestrzeni.
3 maj 19:47