matematykaszkolna.pl
trapez kamil: Przekątne trapezu mają długości 30 i 40 oraz wysokość trapezu ma długość 24 Oblicz pole trapezu
3 maj 19:26
I'm back: Rysunek. Zaznacz przekątne. Zastosuj tw. Pitagorasa. Oblicz z tego jakie mają długości podstawy trapezu. Liczysz pole
3 maj 19:30
Eta: rysunek a+b=50 P=600
3 maj 19:36
Eta: sorry ... na rys. ma być h=24
3 maj 19:38