matematykaszkolna.pl
trygonometria alan: jak wyprowadzić sin3x
2 maj 23:09
Mila: Liczby zespolone znane?
2 maj 23:30
Mila: Możesz skorzystać z wzoru: sin(3x)=sin(2x+x) i rozpisać .
2 maj 23:32