matematykaszkolna.pl
zad student: Pomocy, jak zrobić to zadanie? Zad. 7. Mamy dwa łącza z zad. 6. Użytkownik nr 1 korzysta z łącza typu A, a użytkownik nr 2 korzysta z łącza typu B. Obaj użytkownicy transmitują ramki jednocześnie. Oblicz prawdopodobieństwo, że użytkownik nr 1 pierwszy otrzyma potwierdzenie odbioru ramki.
2 maj 18:25
I'm back: To jest koniec treści? Może byś podał treść zad 6 z którego musisz skorzystać
2 maj 18:36