matematykaszkolna.pl
nierówność Jaro: Rozwiąż nierówność: 3 − log0,5 𝑥 − (log0,5 𝑥)2 − (log0,5 𝑥)3 − ⋯ ≥ 4 log0,5 𝑥
2 maj 17:51
I'm back: Z lewej masz 3 − suma nieskończonego ciągu geometeycznego Założenia i takie tam Rozwiazujesz
2 maj 18:33